Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – Júl Pezinok

V našom zariadení sme uplynulý mesiac

zažili veľa zábavy. Privítali sme rôzne

hudobné, ale aj tanečné skupiny.

Oslávili sme spoločne narodeniny našich

seniorov a spoločne sme si aj zatancovali.

Potešila nás aj návšteva koníka Lorda,

s ktorými sú už mnohí ozajstní priatelia.

Absolvovali sme aj športový deň plný

prekvapení a treba veru uznať, že mesiac júl

utiekol ako voda ?