Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – Prešporáčik

Naše dni v Casa nie sú všedné ?

Výlet Prešporáčikom.

Tento týždeň sme si spestrili program

originálnym spôsobom.

Pre našich seniorov bol pristavený

originálny vláčik „Prešporáčik“.

Mnohí si zaspomínali na mladé časy počas

obhliadkovej jazdy starým mestom.

Dobrá nálada a úsmev na perách rozhodne

nikomu nechýbal ?