Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – nové tablety

Ďalšie milé gesto v podobe dvoch

tabletov pre obe naše

zariadenia spravil

pán Tomáš Zápražný.

Vcítil sa do potrieb a želaní

našich seniorov a tak im

(ale aj nám) spravil radosť

práve týmito zariadeniami.

Naši klienti tak v čase zákazu

návštev môžu udržiavať

vizuálny kontakt so svojimi

najbližšími.

Tiež môžeme pokračovať v on-line

cestopisných prednáškach

s našimi dobrovoľníkmi

a plnohodnotne si tak vypĺňať čas.

 

Za všetkých srdečná vďaka ?