Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – Nadácia Tatra banky

V čase pandémie Corona Virus Covid – 19

nám Nadácia Tatra banky poskytla finančný

dar vo výške 1.000,- Eur na nákup jednorazových

ochranných rukavíc.

Ďakujeme.