Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – firma Hartmann

Málokto si uvedomuje, že medzi pracovníkov,

ktorí v tejto situácii poskytujú neodkladnú pomoc

či už chorým, alebo starým občanom patria v plnej

miere aj opatrovatelia v domovoch sociálnych služieb.

O to milšia bola pozornosť od firmy Hartmann, ktorá si

na našich opatrovateľov spomenula a ako prejav

uznania zabezpečila občerstvenie na posilnenie. Chceme sa týmto poďakovať a dať najavo,

že nás veľmi teší, že sa na túto skutočnosť úplne nezabúda. Ďakujeme Vám.