Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – chránená dielňa Evenit

Krásny prejav spolupatričnosti a pomoci prišiel

z chránenej dielne Evenit, ktorej majiteľkou je

pani Mária Hirnerová. Podnet prišiel od pani Anky

Jančurovej, ktorá má v našom zariadení mamičku.

Svojpomocne nám ušili a odovzdali v závere

minulého týždňa 100 kusov ochranných rúšok.

Vyjadrujeme uznanie a veľkú vďaku za to, že

myslíte na nás a našich seniorov práve v týchto

chvíľach. Ďakujeme.