Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – v dnešných časoch

Vypĺňame si čas, precvičujeme jemnú motoriku,

dodržiavame pitný režim, zdravú výživu

hlavne hygienu.

Na všetkých našich klientov sme nesmierne pyšní!