Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – Január 2020

Nový rok sa len teraz začal a mesiac január je už pri tom za nami.

Aj keď sa zima zatiaľ neukázala v plnej sile,

nám s našimi seniormi to neubralo na nálade

a s radosťou sme spolu trávili čas pri rôznych

spoločenských aktivitách.

Precvičovali sme svaly nielen v tanci na spoločnej

oslave, ale aj pri každodennej rehabilitácii.

Na záver sa chceme pochváliť, že spev a dobrá nálada

u nás v zariadení rozhodne nechýba ?