Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – November 2019

Mesiac november sa u nás niesol v znamení rôznych spoločenských podujatí, príprav na najkrajšie sviatky v roku a akcií,

na ktorých pomáhali aj  naši dobrovoľníci a ktorým sa chceme aj takto poďakovať.

Pánovi Vladimírovi z Bratislavy sa dostalo aj oficiálneho ocenenia „Srdce na dlani“ a my musíme len konštatovať, že oprávnene.

Do zariadenia k našim seniorom chodí nepretržite už niekoľko rokov, aby svojim talentom a prístupom spríjemnil atmosféru každý pondelok.

Privítali sme aj dobrovoľníkov z canisterapeutického centra Bela, ktorí so svojimi štvornohými kamarátmi vyčarili úsmev na mnohých tvárach v Pezinku i Bratislave.

O svoje cestovateľské zážitky sa prišli podeliť študenti histórie v Bratislave a musíme uznať, že svojim príbehmi zaujali nielen seniorov, ale aj zamestnancov.

V tento predvianočný čas sa každý na chvíľu zastaví a má tendenciu rekapitulovať. A tak sa to stáva i v našom prípade, kedy by sme chceli vysloviť úprimnú vďaku tým, ktorí medzi seniorov chodia a bez nároku na akýkoľvek honorár venujú to najvzácnejšie:

Svoj čas a úsmev 🙂

Ďakujeme!