Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – Október 2019

Mesiac október je už tradične mesiacom úcty k starším.

Nie že by sme si našich seniorov nevážili po celý rok, ale predsa len, pri pripomínaní tejto udalosti sa akosi aj nám všetkým dostala viac do povedomia.

Ako v Pezinku, tak i v Bratislave sme mali možnosť osláviť spoločne viacero okrúhlych jubileí.

Výnimočnou udalosťou bola canisterapia v Bratislave. Posúďte sami, aké krásne emócie vyvolali títo štvornohý kamaráti medzi našimi klientmi.

V Pezinku sa zasa dostal do popredia kultúrny program. Navštívili sme totiž divadelné predstavenie a že sa všetkým páčilo, o tom niet pochýb.

Už tradične nás prišli rozveseliť Clowni z o.z. Červený nos a privítali sme aj našich najmenších, v podobe Materskej škôlky s predstavením klasickej rozprávky.

O zážitky nebola veru tento mesiac žiadna núdza ?