Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Komunikačný workshop

Náš tím

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov

sme sa zúčastnili komunikačného workshop-u v Modre.

Okrem počasia, ktoré nám prialo, sme mali možnosť užiť si svojich kolegov a kolegyne aj v inom, ako pracovnom prostredí.

Pomocou rôznych cvičení a komunikačných techník sme sa dozvedeli mnoho nového o rozdielnych spôsoboch komunikácie.

Takýmto spôsobom sa snažíme zdokonaľovať a priniesť nový rozmer do našej každodennej práce.

Chceme sa neustále učiť novým technikám, nakoľko naše heslo znie:

„spokojní zamestnanci, spokojní klienti“ ?