Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Bratislava – Júl 2019

MESIAC JÚL V BRATISLAVE

Aj v Bratislave sa snažíme využiť každú voľnú chvíľku posedením na našej krásne upravenej terase v príjemnom chládku.

Presúvame sem aktivity všetkého druhu, ako napríklad spev ľudových piesní, tréning pamäti pomocou prísloví, či napríklad tvorbu rôznych dekoračných predmetov, ktorými si potom zdobíme spoločné priestory ?

Tento mesiac bol ozvláštnený prítomnosťou príbuzných našich klientov, ktorí sa radi a s chuťou zapájali do rôznych spoločných aktivít.

Spoločné besiedky, hlavolamy, alebo kognitívne cvičenia v spoločnosti rodín bolo krásnym spestrením spoločne stráveného času.