Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Príbehy z knihy – Predstavenie pani Zuzany

Pani Zuzana Balašovová Donátová u nás pracuje od začiatku roku. Obohatila rady našich zamestnancov a my máme tú česť spolupracovať s odborníčkou na sociálnu terapiu s dlhoročnou praxou.

Pani Zuzka vie vtipne, ale pritom nie hanlivo, bez zbytočného pátosu veľmi trefne opísať situácie zo života seniorov a zároveň priniesť nový pohľad a nadhľad pre každého bežného čitateľa.

Na druhej strane sú tieto krátke výstižné príbehy určitým prínosom aj pre príbuzných, ktorí majú konkrétnu skúsenosť či už so zariadením, alebo so seniorom v domácom prostredí.

Je nám cťou, že sa pani Zuzka s nami podelila o jej inovatívny pohľad na realitu dnešného seniora a umožnila nám i takýmto spôsobom urobiť aspoň malý začiatočný krôčik k zmene pohľadu na dnešné prežívanie staroby.

 

Vždy nové príspevky nájdete na našej stránke i na FB.