Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Pezinok – júl 2018

Mesiac júl bol pre našich klientov plný rôznych aktivít, udalostí a zručností, ktorými sa zabavili.
Navštívili sme cukráreň, prešli sa po Pezinku, v kreatívnych dielňach sme kreslili a vyrábali náramky. Okrem toho sme opäť spoločne oslávili narodeniny, tentokrát našich júlových oslávencov a vychutnali sme si tortu.
Rôznymi hrami a krížovkami sme precvičovali pamäť a pozornosť a čítali sme si. Keďže počasie bolo krásne, snažili sme sa čas tráviť najmä vonku či už pri kávičke alebo rozprávaním sa.
Radosť našim klientom urobil aj koncert pána Hrdinu zo Slovenskej filharmónie, s ktorým sa spoločne zabavili a zaspievali si.