Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Spolupráca s mestom pri príprave nového komunitného plánu

Ako organizácia, ktorá patrí medzi poskytovateľov sociálnych služieb, sme sa 27.3.2018 stretli na pracovnom stretnutí s mestom Pezinok na tému:
Nový Komunitný plán sociálnych služieb Pezinka.
Cieľom tohto plánu je zlepšovanie a rozšírenie sociálnych služieb v rôznych oblastiach.
Do prípravy plánu sa okrem pozvaných organizácií môžu zapojiť priamo aj občania, ktorí napriamo môžu posielať svoje podnety a ovplyvniť tvorbu komunitného plánu. Napríklad ako zlepšiť veci v oblasti sociálneho bývania, školstva, školských klubov detí, pomoci pre sociálne slabšie rodiny s deťmi, týrané deti, činnosti občianskych združení, opatrovateľské služby, drogovú prevencia, atď.
Svoje podnety môžete posielať priamo na mesto Pezinok
ako aj priamo k nám do CASA Slovensko:
Mail: info@casa-sk.sk

V prípade otázok sme Vám k dispozícií: 0917 529 026.