Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Návšteva komisárky

Dňa 21. 2. 2018 nás navštívila JUDr. Zuzana Stavrovská- komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Pani komisárku sme oboznámili s históriou nášej organizácie, prezrela si naše zariadenie a porozprávala sa s klientami

Bolo to príjemné stretnutie a veríme, že sa pani komisárke u nás páčilo.

Viac na:
http://www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk/Aktuality/Vyjazdovy-den-komisarky-v-Pezinku