Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Slovensko – Január 2018

Je pre nás dôležité robiť svoju prácu s láskou a dávať ju ľuďom, ktorí nás obklopujú.

V novom roku 2018 sme v januári pre našich klientov pripravili rôzne aktivity, ktorými si vyplnili svoj čas.

Napiekli sme pagáče, navštívili divadlo v Trnave, nechýbali kreatívne dielne, muzikoterapia.

Nezabudli sme ani na precvičovanie ich pamäte, čítanie rozprávok, a to najdôležitejšie-rozprávanie sa.