Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2018

vianocny pozdrav na web 2017
Prajeme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a šťastný nový rok 2018.
Tím zamestnancov Casa Slovensko