Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Návšteva z nadácie Stiftung Liebenau

V Dome Seniorov Pezinok sme mali tú česť dňa 21.09.2017 privítať 11 členov správnej a dozornej rady našej zakladateľskej organizácie Stiftung Liebenau, ktorá pôsobí v sociálnych službách v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Bulharsku, v Rakúsku a od roku 2014 aj na Slovensku. Bola založená v roku 1873 katolíckym kaplánom Adolfom Aichom. Poskytuje charitatívnej služby v oblasti sociálnej, zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Podľa vôle svojich zakladateľov, je „čisto súkromná i…nštitúcia, vychádzajúca kresťanskej lásky a postavená na kresťanských základoch.“ V súčasnosti tvorí Stiftung Liebenau 15 dcérskych spoločností, zamestnáva 6289 pracovníkov, spravuje 303 sociálnych zariadení a sociálnych služieb. Cieľom 3 dňovej návštevy bolo spoznávanie náboženských, politických, sociálnych a kultúrnych podmienok a vzťahov v nadväznosti na ďalšie plánované investície v oblasti sociálnych služieb na Slovensku.