Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Návšteva veľvyslanca Rakúskej republiky

Organizácia Dom Seniorov Pezinok mala česť 13. septembra 2017 privítať v Kučišdorfskej doline veľvyslanca Rakúskej republiky Mag. Helfrieda Carla, M.A. a zástupcu Obchodnej komory Rakúskej republiky Mag. Hansa Christiana Kügerla. Cieľom návštevy bola prezentácia organizácie Casa a jej aktivít na Slovensku v poskytovaní sociálnych služieb, úspechy prvého cezhraničného projektu a oboznámenie sa s ďalšími plánmi organizácie do budúcnosti. Obidvaja hostia nám prisľúbili podporu pri realizácii nových projektov v regiónoch Slovenska. Vážime si záujem pána veľvyslanca Carla a pána Kügerla a ďakujeme za vzácnu návštevu.