Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Deň otvorených dverí 2017

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 24.06.2017 zúčastnili na dni otvorených dverí v Dome Seniorov Pezinok. Dúfame, že Vás program zaujal a prídete k nám opäť.