PK: +421 33 640 29 37
infopk@casa-sk.sk
BA: +421 910 842 162
infoba@casa-sk.sk

Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Vedenie

Vedenie organizácie Casa Slovensko

Ing. Martina Stroblová

riaditeľka

tel.:+421 917 529 026

stroblova@casa-sk.sk