Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Vedenie

Vedenie organizácie Casa Slovensko

Ing. Martina Stroblová

riaditeľka

tel.:+421 917 529 026

stroblova@casa-sk.sk