Odborná starostlivosť Ľudský prístup Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Hodnotné rady

Hodnotné rady pri výbere zariadenia pre seniorov

 • Pomáhajú položiť zásadné otázky, ktoré by mal zvážiť každý, kto si chce vybrať kvalitné pobytové zariadenie
 • Nakoľko ide o veľmi dôležité rozhodnutie, chceme Vám týmto radami podporiť seniorov a ich príbuzných pred akýmkoľvek rizikom

Zariadenie osobne navštívte

 • Aké sú podmienky bývania? Po koľko ľudí je ubytovaných na jednej izbe?
 • Aké sú podmienky na vykonávanie osobnej hygieny? Má každá izba svoje sociálne zariadenie?
 • Necítite pri vstupe do zariadenia zápach? Aká je v zariadení hygiena?
 • Majú klienti bezpečne uložené svoje osobné veci a môžu sa k nim dostať? Majú dostatok súkromia?
 • Sú v izbách tiesňové tlačidlá, ktorými si môže byť privolaný pracovník? (vyskúšajte tlačidlo, či niekto príde)

Zoznámte sa s tými, ktorí tu žijú

 • Ako sú spokojní?
 • Klope personál pred vstupom do izby?
 • Klientom sa vyká alebo tyká? Ako sú oslovovaní?
 • Správajú sa k nim zamestnanci s rešpektom?

Zaujímajte sa zabezpečovaný voľný čas

 • Aká je ponuka voľnočasových aktivít?
 • Prichádzajú do zariadenia aj dobrovoľníci?
 • Môžu sa klienti pohybovať voľne po zariadení?
 • Je súčasťou terasa, balkón, alebo záhrada?

Zistite, či má zariadenie svojho lekára

Predstavte si sami seba ako klienta

 • Máte dostatočný čas na osobnú hygienu?
 • Je v zariadení všetko zrozumiteľne označené?
 • Môžete prijímať návštevy?
 • Môžete telefonovať osamote?

Zorientujte sa vo financiách

 • Máte podanú žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu, resp. máte už rozhodnutie o odkázanosti?
 • Zistite, či je zariadenie podporované z verejných zdrojov príspevkami.
 • Preštudujte si cenník služieb, za čo a všetko sa platí.
 • Ponúka zariadenie služby kaderníčky, pedikérky a sú to služby platené?
 • Zariadenie nemá právo podmieniť vaše prijatie akýkoľvek finančným darom alebo vecným darom.

Pýtajte sa na názory okolia, známych, na sociálnom odbore danej obce, pýtajte sa akú povesť zariadenie má.

Informujte sa, akým spôsobom sa v zariadení riešia podnety pri nespokojnosti, či majú schránku na podávanie sťažností a či je umiestnená na dostupnom mieste.