Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Pezinok – Apríl 2019

Mesiac apríl bol u nás plný rôznorodých aktivít. Však predsa len, s prebúdzajúcou sa prírodou a slnkom prehriatymi dňami máme všetci akosi viac elánu.
Gazdinky si mohli oprášiť svoje vedomosti pri príprave rôznych druhov cesta, alebo sa mohli „potrápiť“ pri rozpoznávaní liečivých rastliniek a ich výtvarnom znázornení.
Úsmev na tvárach nám prišiel vyčariť štvornohý kamarát a ťažko určiť, kto mal nakoniec väčšiu radosť zo stretnutia… (veď toľko obdivovateľov naraz, to sa len tak nevidí?)
V závere mesiaca už tradične nechýbala muzika pri príležitosti narodeninových a meninových oslávencov.