Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Pezinok – Marec 2019

V tomto mesiaci sme si vyskúšali tvorivé dielne pod odborným vedením Slávky Česnekovej. Klienti si osvojili nové techniky, ktoré precvičili ich zručnosť a jemnú motoriku.

Mnohých zaujali nové metódy práce, ktoré nás inšpirovali a určite si ich opäť zopakujeme.

Už tradične nás prišli potešiť klauni z občianskeho združenia Červený nos n.o., ktorí ako vždy vyčarili úsmev na tvárach všetkých zúčastnených 🙂

V závere mesiaca sme oslavovali, tentokrát narodeninových aj meninových oslávencov. Nielen tí, ale i všetci prítomní gratulanti sa zabavili na oslave s hudobnou skupinou.