PK: +421 33 640 29 37
infopk@casa-sk.sk
BA: +421 910 842 162
infoba@casa-sk.sk

Odborná starostlivosť Ľudský prístup Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Bratislava – Február/Marec 2019

Február a marec sa niesli hlavne v znamení skrášľovania a rekonštrukcii našich nových priestorov.

Popritom sme však nezabudli na našich seniorov, ktorí sa trpezlivo a s očakávaním nevedeli dočkať kvalitných a vynovených priestorov.

Ako „kompenzáciu“ sme im pripravili pestrý program, napríklad Alžbetínske naivné divadlo, ktoré vtipným glosovaním rozveselilo aj personál.

Vďaka dobrovoľníkom sme si na besiedke rozšírili vedomosti o pútnických miestach v Mexiku a v závere mesiaca sme spoločne oslávili narodeniny klientov, ktorým prišla zahrať živá kapela.