Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Newsletter Casa Bratislava – Január 2019

Organizácia Casa Slovensko sa od nového roku rozšírila o ďalšiu prevádzku v Bratislave na Heydukovej ulici, kde sa nachádza zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Kapacita je 40 klientov s celodenným pobytom a 24 hodinovou odbornou starostlivosťou.

Ponúkame profesionálnu pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

V novo-zrekonštruovaných priestoroch nachádzajúcich sa na dvoch podlažiach zabezpečujeme klientom maximálny komfort a starostlivosť.