Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21.storočia

U nás v Casa Slovensko si uvedomujeme, že je dôležité, aby sme našu prácu vykonávali profesionálne. Z toho dôvodu sa začiatkom októbra naše kolegyne Ivana Bojdová, Martina Stroblová a Rastislava Kobzová zúčastnili Medzinárodnej odbornej konferencie na tému – Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21.storočia.